Laserowa precyzja. Szybkość produkcji. Wielomateriałowość.

Innowacje od DWS Systems.

Galvanometr   to metoda skanowania pozwalająca na szybką budowę modeli z wysoką dokładnością

SYSTEM (Tank Translation Technology) Zawiera elektromechaniczne urządzenie automatycznie przesuwające zbiornik żywicy podczas procesu druku: umożliwia miejscowe zmniejszenie zużycia zbiornika spowodowane przez napromienianie wiązką lasera tego samego obszaru zbiornika, zwiększając jednocześnie jego trwałość oraz zwiększając  skuteczność procesu produkcji.

System łatwej zmiany materiału

System zmiany zbiornika – umożliwia szybką zmianę materiału.  Łatwy i bezpieczny system osłon.